اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان)

وبلاگ فارغ التحصیلان اکتشاف معدن و زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

این روش یعنی طیف سنجی فلورسان پرتو ایکس رایجترین روش تجزیه برای تعیین شیمی عناصر اصلی و کمیاب نمونه های سنگی است. این روش کارآمد و مفید بوده و می تواند بیشتر از 80 عنصر را در گستره ای وسیع از حساسیت تجزیه کرده و غلظت هایی از 100 % تا چند ppm (قسمت در میلیون) را تعیین کند. همچنین این روش سریع بوده و تعداد زیادی تجزیه دقیق در زمانی نسبتأ کوتاه انجام می دهد. محدودیت مهم در استفاده از روش XRF این است که در این روش عناصر سبکتر از Na (عدد اتمی = 11) تجزیه نمی شوند.

اساس طیف سنجی فلورسان پرتو X برانگیختن نمونه توسط پرتو X است. یک باریکه پرتو X اولیه، پرتوهای X ثانویه (فلورسان پرتو X) را تولید می کند که طول موج آنهامشخص کننده عناصر موجود در نمونه است. شدت پرتو X برای تعیین غلظت عناصر موجود به کار می رود و این کار از طریق رجوع به استاندارد های سنجه بندی (Calibration) و تصحیحات مناسب برای خطاهای دستگاهی و اثراتی که ترکیب شیمیایی نمونه روی شدت انتشار پرتو X می گذارد، انجام می گیرد.

روش کار دستگاه XRF

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی" ادامه مطلب کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 13:18  توسط هومن حاجی کریمی  | 

در اینجا قصد بر اینست که  مزیت های نسبی روش های تجزه ای متفاوت را بیان نمائیم. ولی ابتدا لازم است معیارهایی را در نظر بگیریم که به وسیله آنها یک روش تجزیه ای خاص ارزیابی می شود. در این مبحث به این دلیل که مهمترین مسئله کیفیت داده ها ست، بنابراین کیفیت داده ها از نظر دقت، صحت و حد آشکارسازی سنجیده می شود.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:46  توسط هومن حاجی کریمی  | 

مبانی روش های ترکیبی مختلف :

روش اکتشافات ژئوشیمیایی ترکیبی یعنی تلفیق داده های ژئوشیمیایی با سایر داده ها، مانند داده های ژئوفیزیکی، سنگ شناسی، دگرسانی و .... اولین بار به صورت رسمی با تلفیق داده های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در سال های حدود 60-70 میلادی توسط ژئوشیمیدان های اهل جمهوری چک به کار رفت. ولی امروزه ترکیب داده ها نه تنها داده های زئوفیزیکی را در بر می گیرد، بلکه شامل داده های ژئومورفولوزیکی، هیدرومورفیکی، سنگ شناسی، دگرسانی و ... نیز است. 

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:20  توسط هومن حاجی کریمی  | 

Hosted by ImageHost.org

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:0  توسط هومن حاجی کریمی  | 


مطالعه کانی ها

شناسایی کامل کانی های سنگین با میکروسکوپ :

معمولأ کانی ها با مشخصاتی مانند رنگ، جلا، سختی، رخ و شبکه بلوری شناخته می شوند. مثلأ بر اساس رنگ، کانی ها را می توان به دو گره زیر تقسیم کرد:

-  کانی های تیره : مگنتیت، ایلمنیت، شئیلیت، کرومیت، کاسیتریت

-   کانی های روشن :مونازیت، زیرکن، باریت، فلوئوریت، تورمالین، آپاتیت

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:57  توسط هومن حاجی کریمی  | 

حاصل مطالعات روش اکتشافات ژئوشیمیایی کانی های سنگین نیز یک سری داده عددی شبیه روش اکتشافات ژئوشیمیایی آبراهه ای است که در ابتدا به صورت جدول گزارش می شود. همانطور که در این جدول ملاحظه می شود تعداد کانی های مشاهده شده در یک نمونه به صورت تعداد واقعی آنهایا به صورت درصد و یا علائم خاص گزارش می شود. بدین معنی که مثلأ علامت d نشاندهنده تعداد کانی ها به مقدار کمتر از 1 درصد و علامت R مقدار حدود 1 تا 10 درصد را نشان می دهد. به هرحال، حاصل بررسی نمونه، مشخص کننده نوع کانی سنگین و میزان تمرکز نسبی آن در نمونه است. درحالیکه در روش های اکتشافی قبلی مانند روش اکتشافات لیتوژئوشیمیایی یا اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای ، میزان غلظت عناصر نمونه های اندازه گیری شده مهم است. از انجا که نمونه های کانی های سنگین معمولأ از محل رسوبات آبراهه ها برداشت می شود، روش ارائه داده ها در نقشه نیز شبیه روش اکتشافات ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای است. در این روش امکان وجود آلودگی های محیطی شبیه آنچه در مورد روش اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای وجود دارد، ضروی است که از بیان مجدد در آن در اینجا خودداری می شود. معمولأ مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای و اکتشاف کانی های سنگین با هم انجام می شود و تفسیر داده ها نیز با توجه به نتایج این دو روش با هم دیگر صورت می گیرد. بدین جهت در صورتی که ناهنجاری حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای با ناهنجاری به دست آمده  از مطالعات کانی های سنگین در یک منطقه منطبق باشد، بهترین گزینه برای انتخاب محل کانی سازی احتمالی است. (جدول های زیر مربوط به این بخش می باشند)

منبع : روش های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی (محمد یزدی، 1381)

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:56  توسط هومن حاجی کریمی  | 

50

49

48

47

46

45

44

43

42

ML-41-H

Fiel No

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

Lab No

25

50

40

30

100

10

60

40

40

40

T.w

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:52  توسط هومن حاجی کریمی  | 

25

25

20

15

20

10

20

20

20

20

S.W

0.5

4.0

4.3

5

8.3

4.5

4.2

3.4

2.4

2.3

H.W

50

49

48

47

46

45

44

43

42

ML-41-H

Fiel No

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

Lab No

25

50

40

30

100

10

60

40

40

40

T.w

25

25

20

15

20

10

20

20

20

20

S.W

TA>90%             Volumetric Estimation   T.w: Total weight of samples

A=60%-90%        PA=10%-30%     d>1%         S.W: study weight

M=30%-80%       pts=1 grain     R=1%-10%    H.W: Heavy Minerals weight

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magnetite

d

25

10

10

5

5

d

d

d

d

Hematite

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:52  توسط هومن حاجی کریمی  | 

pts

d

-

pts

pts

pts

-

-

pts

-

Ilmenite

pts

d

-

pts

pts

pts

-

-

pts

-

Chromite

-

15

d

d

d

5

d

-

15

47.5

Gamet

-

-

15

-

30

d

5

d

d

d

Pyroxene

d

15

25

5

30

50

40

10

15

4.75

Amphibole

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Periciots

d

d

20

5

5

5

5

35

15

47.5

Biotite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toumaline

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staurolite

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:51  توسط هومن حاجی کریمی  | 

-

d

15

d

5

d

15

30

15

14.25

Chlorite

d

10

d

5

-

d

d

-

10

d

Limonite

-

-

-

-

pts

-

-

-

-

-

Pyrite(oxide)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Goid

-

pts

pts

pts

pts

-

pts

-

-

pts

Scheelite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cinabar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thorite

pts

pts

d

d

d

d

d

d

d

2.75

Zircon

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

d

Apatite

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:49  توسط هومن حاجی کریمی  | 

-

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

pts

Rutile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chalcopyrite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Galena

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pyrite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fluonite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anatase

-

-

-

-

d

pts

pts

pts

pts

d

Sphene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    Saphire

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:47  توسط هومن حاجی کریمی  | 

d

d

d

d

d

d

d

d

d

0.5

Andalusite

-

-

pts

pts

-

pts

-

-

pts

-

Celesite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Malachite

-

pts

pts

pts

pts

pts

pts

-

-

0.25

Muscovite

pts

-

pts

-

-

pts

pts

-

-

-

Silimanite

-

pts

pts

pts

-

-

pts

pts

pts

pts

Leucoxene

-

-

-

-

pts

-

pts

pts

-

-

Epidote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lightmin

95

30

70

70

20

30

30

20

30

20.25

Alterdemin

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:45  توسط هومن حاجی کریمی  | 

آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه :

آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه را می توان به چهار بخش : سرند کردن، جداکردن مغناطیسی، جداسازی با محلول های سنگین و جداسازی الکترومغناطیسی نمونه ها تقسیم کرد که در ادامه به شرح هر یک از این بخش ها می پردازیم :

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آبان ۱۳۸۸ساعت 18:45  توسط هومن حاجی کریمی  | 

 روش اکتشافات ژئوشیمیایی کانی های سنگین که معمولأ روش اکتشافی کانی های سنگین نامیده می شود، بر اساس پی جوئی برخی از کانی ها که وزن مخصوص بالاتری نسبت به بقیه کانی ها دارند؛ پی ریزی شده است. به عبارت دیگر این روش اغلب کانی هایی با وزن مخصوص بالا و مقاوم در برابر فرسایش را، که در محیط های آبرفتی و تحت تاثیر سدهای مکانیکی متمرکز شده اند شامل می شود. معمولأ کانی ها از ترتیب و قرارگیری اتم ها تشکیل می شوند. با توجه به این آرایش اتمی، کانی ها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت دارند. بر این اساس کانی ها چگالی، هدایت الکتریکی و خواص مغناطیسی متفاوتی دارند. از این ویژگی ها برای اکتشاف خود کانی ها استفاده می شود که روش اکتشافات ژئوشیمیایی کانی های سنگین بر این اساس پی ریزی شده است.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 23:54  توسط هومن حاجی کریمی  | 

هالوژن ها

گازهای بی اثر

ترکیبات گازی

عناصرفلزی

F

Ar

SO2

Hg

Cl

Rn

H2S

Pb

Br

He

CO2

Zn

I

Ne

CH4

Cu

 

Xe

C2H6

Ag

 

Kr

NO2

 

 

 

N2O

 

جدول دو- عناصر مورد استفاده در اکتشافات روش اتموژئوشیمیایی

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 22:11  توسط هومن حاجی کریمی  | 

ب ) روش رنگ سنجی یونی :

یک روش دیگر رنگ سنجی بر اساس اندازه گیری الکترودهای یونی است که به روش رنگ سنجی یونی معروف است. در این روش گازSO2 را با محلول هایی متنند KBr یا KI به صورت یون در می آورند. گازه SO2 موجود در نمونه با این محلول واکنش می کند و عناصر برم (Br) یا ید (I) آزاد موجود در محلول های برقکافت می شود. هر اندازه میزانSO2 موجود در داخل نمونه زیاد باشد، عمل برقکافت باعث کاهش یون های آزاد I و Br می شود. میزان تنمرکز یون آزاد I و یا  Br در اطراف الکنرود نشان دهنده غلظت گاز SO2موجود در نمونه است. شدت الکتریکی که در اطراف الکترودها اندازه گیری می شود، نشاندهنده میزان تمرکز این یون هاست. از این روش نیز برای اندازه گیری نیمه کمی این گاز در صحرا استفاده می شود.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 22:10  توسط هومن حاجی کریمی  | 

مبانی نمونه برداری :

قبل از نمونه برداری از یک منطقه اکتشافی و انتخاب روش مناسب تجزیه شیمیایی علاوه بر موارد عمومی ذکرشده در قبل، توجه به موارد زیر ضروری است :

1-    بهترین و موثرترین نوع روش نمونه برداری از هوای منطقه

2-    حد بالای مقدار زمینه غلظت عناصر در هوای منطقه

3-    توجه به آلودگی هوای منطقه

4-    شرایط آب و هوایی هنگام نمونه برداری

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:5  توسط هومن حاجی کریمی  | 

روش اکتشافات ژئوشیمیایی گازها را اولین بار در حوالی دهه 1930 سوکولوف از کشور روسیه برای اکتشاف منابع نفت و گاز به کار گرفت. سپس در سال 1956 افرادی چون ساکوف و سرگیف از روسیه، از پی جوئی گازهای جیوه برای اکتشاف منابع معدنی استفاده کردند.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:1  توسط هومن حاجی کریمی  | 

مبانی نمونه برداری و تجزیه شیمیایی نمونه ها :

قبل از نمونه برداری از پوشش های گیاهی منطقه اکتشافی و انتخاب روش مناسب تجزیه شیمیایی، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، توجه به موارد زیر ضروری است :

1-    بهترین و موثر ترین نوع روش نمونه برداری ( از کل گیاه، بخشی از اندام گیاهی و یا هوموس باقیمانده از گیاه).

2-    انتخاب نوع مناسب گیاه.

3-    ذخیره گیاه از نظر مواد برگرفته از خاک.

4-    حدبالای مقدار زمینه غلظت عناصر در گیاهان منطقه.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 18:17  توسط هومن حاجی کریمی  | 

جذب عناصر با جوامع گیاهی :

اساس روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی برمبنای توجه به رشد گیاه و عناصر جذب شده گیاه است. معمولأ گیاه عناصر را از آب و خاک و هوا جذب می کند. نسبت جذب عناصر توسط گیاهان به طبیعت و مقدار کانی های رسی، مقدار و ترکیب مواد آلی، PH و Eh خاک و مقدارمواد محلول در آب بستگی دارد. به طور عمومی بخشی از خاک که در آن آب باران به راحتی جریان می یابد، حرکت آب سبب هوازدگی سریع خاک می شود. این فرآیند سبب می شود که اغلب عناصر تحرک بیشتری پیدا نمایند. 

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 10:51  توسط هومن حاجی کریمی  | 

جذب عناصر با جوامع گیاهی :

اساس روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی برمبنای توجه به رشد گیاه و عناصر جذب شده گیاه است. معمولأ گیاه عناصر را از آب و خاک و هوا جذب می کند. 

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸ساعت 15:42  توسط هومن حاجی کریمی  | 

در متون انگلیسی از روش اکتشافات بیوژئوشیمیایی تحت عناوین ,Vegetation Survey Biogeochemical Exploration , Vegetation Prospecting , Biogeochemical Survey وBiogeochemical Prospecting نام برده می شود. تاریخچه کاربرد این روش به زمانی بر می گردد که در سال 1841 دانشمندی روسی به نام کارپینسکی اولین کسی بود که تشخیص داد برخی از گونه های گیاهی در بعضی از واحد های سنگی رشد فزاینده ای دارند. بعد ها در دهه 1930 به بعد ورنادسکی تجزیه اندام های گیاهی را به عنوان وسیله ای برای شناسایی کانسارهای پنهان به کار گرفت (Solovov, 1987). در اروپای غربی اولین بار گلداشمیت در حوالی دهه 1930 خاک های هوموسی جنگلی را از نظر عناصر کمیاب بررسی کرد. او مشاهده کرد که برخی عناصر کمیاب در خاک های هوموسی غنی شدگی نشان می دهند. او نتیجه گرفت که می تواند این نشانه را برای اکتشاف کانسارها به کار گرفت. همچنین در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد طی دهه 1930 به بعد، اکتشافات بیوژئوشیمیایی با تجزیه گیاهان به عنوان شاخصی برای شناخت عناصر موجود در خاک و سنگ شروع شد. پس از جنگ جهانی دوم نیز در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا از این روش برای تشخیص ناهنجاری مس و روی استفاده شد و سپس این روش در سایر کشورها نیز متداول گردید (Pacal,1977).

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:39  توسط هومن حاجی کریمی  | 

پردازش، ارائه و تفسیر داده ها :

پس از تجزیه شیمیایی نمونه ا مقداری داده عددی حاصل می شود که ناشندهنده غلظت عناصر موجود در آب های مورد تجزیه است. ابتدا تحلیل آماری روی داده ها انجام می شود. پس از پردازش آماری داده ها ( تعیین میانگین، میزان همبستگی عناصر، فراوانی و...)، آن ها را به صورت نقشه های رقومی یا توصیفی ترسیم می کنند. آنگاه گزارش تحلیلی داده ها تهیه می شود. معمولأ در روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی نتایج حاصل از تجزیه های آب را می توان مانند سایر روش ها به صورت نقشه های خطوط هم ارزش ژئوشیمیای نشان داد و یا به صورت نشانه هایی مانند دایره و مربع و با نوشتن اعداد متناسب با غلظت عناصر ترسیم کرد.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 17:40  توسط هومن حاجی کریمی  | 

محل تشکیل سفره های زیرزمینی :    

سازند های رسوبی حاوی ماسه و گراول بهترین محیط برای تشکیل سفره های زیرزمینی هستند. اگر رسوبات از ماسه و گراول تشکیل شده باشند، در این صورت سفره های زیرزمینی تشکیل شده به صورت بادبزنی هستند و این حالت مطلوب برای اکتشافات هیدروژئوشیمیایی است

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 11:38  توسط هومن حاجی کریمی  | 

 روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی یکی از روش های اکتشافات متداول ژئوشیمیایی است که تاریخچه کاربرد آن به حدود 100 سال قبل برمی گردد. در واقع قدمت کاربرد روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی به اوایل قرن بیستم می رسد. در آن زمان ژئوشیمیدان های روسی مانند کورناکوف و پرئوبراژنسکی برای اکتشاف کانسارهای نمک از آن استفاده کردند. سپس والیاشکو نیز از روسیه این روش را برای اکتشاف منابع پتاس به کار برد. آنگاه کاربرد این روش برای اکتشاف سایر منابع معدنی تعمیم داده شد. مثلأ در سال 1954 میلادی اوستل این روش را برای اکتشاف یک کانسار اورانیوم به کاربرد. پس از آن افراد دیگری نیز از روش اکتشافات هیدروژئوشیمیایی به منظور ردیابی سایر انواع کانسارهای پنهان استفاده کردند (Solovov,1987).

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸ساعت 15:37  توسط هومن حاجی کریمی  | 

حاصل نهایی تجزیه شیمیایی نمونه ها آن است که داده ها غلظت عناصر مورد اندازه گیری در نمونه ها را نشان می دهد. با توجه به این داده ها می توان نمونه های دارای غلظت زیاد و در نهایت مناطق دارای ناهنجاری را شناسایی کرد. در تفسیر و تعیین مناطق ناهنجار باید به عواملی مانند شدت ناهنجاری، عناصر همراه، طبیعت آبراهه ها، زمین شناسی محلی، مقدار موادآلی، وجود اکسیدهای آهن و منگنز و PH رسوبات توجه کرد.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:5  توسط هومن حاجی کریمی  | 

رسوبات آبراهه ای معمولأ مخلوطی از اجزای درشت تر از ماسه تا ریزتر از سیلت هستند. برای تجزیه شیمیایی نمونه ها در اندازه ماسه تا سیلت مناسب هستند. بدین جهت ابتدا آنها را می شویند (لاوک شوئی) تا گل و لای آن از بین برود. آن گاه نمونه ها را در صحرا در معرض آفتاب خشک می کنند و یا در آزمایشگاه و در حرارت 80 تا 100 درجه سانتی گراد خشک می کنند. پس از خشک کردن نمونه ها، اجزای درشت آنها را با سرند جدا می کنند. پس از یکنواخت کردن نمونه بخشی از آن را برای تجزیه برمی دارند. معمولأ از اندازه 80 مش  برای تجزیه استفاده می شود. به منظور آماده سازی نمونه ها برای تجزیه، با توجه به نوع عناصر مورد تجزیه و دستگاه های مورد استفاده، از روش های متفاوت مانند انحلال اسیدی ( سرد و گرم)، ذوب قلیایی و اسیدی و سوزاندن و دستگاه های مختلف استفاده می شود. مثلأ سازمان زمین شناسی کشور برای تهیه نقشه های ژئوشیمیایی، نمونه های رسوبات آبراهه ای را با دستگاه هایی مانند XRF و ICP تجزیه می کنند.

منبع : روش های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی (محمد یزدی، 1381).

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۸ساعت 9:15  توسط هومن حاجی کریمی  | 

قبل از نمونه برداری از منطقه اکتشافی و انتخاب روش مناسب تجزیه شیمیایی ، علاوه بر مواردی که قبلأ ذکر شد، توجه به موارد زیر نیز ضروری است :

1-    بهترین فواصل نمونه برداری و درجه بندی آبراهه ها

2-    حد بالای مقدار زمینه غلظت عناصر در رسوبات آبراهه ای منطقه

3-    اندازه ذرات رسوبات مورد تجزیه

4-  توجه به وجود آلودگی های احتمالی در منطقه، بدین جهت نباید از آبراهه های مجاور نقاط مسکونی، صنعتی، باغات کشاورزی و ... نمونه برداری شود.

5-    توجه به اثر توپوگرافی و شرایط هیدرولوژی، اقلیمی، سرگذشت یخچالی و سیلابی منطقه

6-    از برداشت مواد آلی اجتناب شود، زیرا غلظت فلزات به دلیل جذب سطحی افزایش غیر طبیعی پیدا می کند.

7-  در آبراهه های کم عرض از وسط آبراهه ها نمونه برداری شود، زیرا واریزه های رسوبات حاشیه آبراهه ها در نتایج به دست آمده خطا ایجاد می کند.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائیدادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:14  توسط هومن حاجی کریمی  | 

در متون انگلیسی از روش اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای تحت عناوین Stream Sediments Geochemical Exploration , Drainage Geochemical Survey , Stream Sediments geochemical Prospecting  و Stream Sediments Geochemical Survey نام برده می شود.  این روش بر اساس تجزیه شیمیایی رسوبات موجود در محل آبراهه ها پی ریزی شده است. همچنین در صورتیکه رسوبات موجود در محل دریاچه ها و باتلاق ها مورد استفاده قرار گیرد، از آن به عنوانLake Sediments Geochemical Exploration  نام برده می شود. گاهی نیز این روش با نمونه برداری از خاک های محل همراه است. که از آن تحت عنوان اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ایخاکی Soil - StreamSedimentsGeochemical Exploration یاد می کنند.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 21:22  توسط هومن حاجی کریمی  | 

روش ژئوالکتروشیمیایی :

یکی از روش های فرعی و جدید مورد استفاده در خاک ، روش ژئوالکتروشیمیایی است. این روش ژئوشیمی اکتشافی در واقع جزء روش های غیر مرسوم است ولی به دلیل اهمیت و رواج آن از دهه 80 میلادی به بعد معرفی می گردد.

لطفاً برای مطالعه ادامه متن روی "ادامه مطلب" کلیک نمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت 12:57  توسط هومن حاجی کریمی  | 

مطالب قدیمی‌تر