اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان)

وبلاگ فارغ التحصیلان اکتشاف معدن و زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

"دانشگاه اسلامی واحد لاهیجان"

گروه کارشناسی ارشد زمین شناسی

برنامه ترمی گرایش "زمین شناسی اقتصادی"

ترم

عنوان درس

تعداد واحد

نظری

عملی

ترم اول

اصول مینرالوگرافی(کمبود)

1

1

تهیه نقشه های زمین شناسی معدن (کمبود)

1

1

تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی (کمبود)

1

1

کانسارهای آذرین و دگرگونی

3

-

کانسارهای رسوبی

2

-

روش های شناسیایی غیرمیکروسکوپی کانی ها

-

1

ترم دوم

اصول اکتشافات ژئوشیمیایی

2

1

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

2

1

ذخایرمعدنی ایران و منشاء آنها

2

1

کانی ها و سنگ های صنعتی

2

-

روش های تجزیه نمونه های معدنی

2

1

ترم سوم

کانه زایی و تکتونیک

2

-

اجرای پروژه های اکتشافی

-

2

پایان نامه

-

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی اقتصادی به شرح زیر می باشند :

l دروس کمبود :                          6  واحد

l دروس الزامی :                          19 واحد

lدروس اختیاری :                         5 واحد

l پایان نامه :                               8 واحد

l جمع کل واحد های درسی :         32 واحد

 

l توجه : دروس 1- وصایای امام 2- روخوانی قرآن 3- آشنایی با کامپیوتر

درصورتیکه در دوره کارشناسی گذرانده نشده باشد، در دوره کارشناسی ارشد باید گذرانده شود.

+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:30  توسط هومن حاجی کریمی  |